INFORMACION MBI PERDORIMIN E APARATIT

INFORMACION MBI PERDORIMIN E APARATIT

Guidat Audio që po aplikohen në dy Muzetë, Etnografik dhe Onufri, kanë përdorim të thjeshtë. Mund të perdoret nga të gjithë ata që posedojnë një aparat celular, smartfone, iphones apo tablet që lidhet me internetin.

Duke e prezantuar në Kodin QR, i cili është present në çdo tabelë apo Web që lidhet me Muzetë, apo qendrën historike të Beratit. Mbas prezantimit të aparatit përballë Kodit QR, në një largësi 10 - 40 cm, ai në mënyrë automatike ju jep informacionin që mbulon ai Kod-QR.

Ky projekt mundesohet nga  Projekti Europian IPA Adriatik "Museumcultour"

 

Vizitë të kendëshme !