ORARET e MUZEUMEVE (ONUFRI & ETNOGRAFIK)

PËR  PERIUDHËN     15 TETOR 2019 - 30  PRILL 2020

 

ÇDO DITË                      9 00 –  16 00

E DIELË                         9 00  – 14 00                                                            

E HËNË                           PUSHIM

 

PËR PERIUDHËN     1 MAJ 2019 - 15 TETOR 2019

 

ÇDO DITË                   9 00 - 18.00

 

 

 

ÇMIMI  I  BILETËS  -  200 LEKË

 

Përfitojnë  50%  të çmimit të biletës (çmimi 100 Lekë)

·                 Pensionistët që kanë këtë status.

·                 Veteranët e Luftës që kanë dëshmi zyrtare.

·                 Ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë të sistemit komunist me status.

·                 Invalidët dhe jetimët me status.

 

Përfitojnë reduktim në masën 70% të çmimit të biletave (çmimi 60 Lekë)

·                 Studentët me kartën e studentit.

·                 Nxënësit e sistemit parauniversitar.

 

Per femijet nen 8 - vjec, hyrja eshte falas.