?ardaku

?ardaku

Çardaku zë vendin qendror në banesë. Gjatë stinëve të ngrohta merr funksione të qarta banimi. Duke qënë i hapur dhe me sipërfaqe të madhe, plotëson një pjesë të aktivitetit të jetës shtëpiake.  Kjo shihet në qoshqet e tij të ngritura më lartë dhe të kufizuara me dritare si të jetë mjedis banimi.