Piktorët e vegjël në ambientet e Muzeut Etnografik, në prag të 18 Majit ??Dita Ndërkombëtare e Muzeve?

 Piktorët e vegjël në ambientet e Muzeut Etnografik, në prag të 18 Majit ??Dita Ndërkombëtare e Muzeve?

Në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të Muzeve, 18 Maji” 20 piktorë të vegjël te Grupit “ArtColor” përgjatë tre ditëve në prag të aktivitetit po vizatojnë në ambjentet e Muzeut Etnografik, interiere, objekte të ndryshme dhe veshje të traditës të koleksionit të këtij muzeu.

Punimet e tyre do të ekspozohen në ambjentet e Muzeut Etnografik më 18 Maj 2014 për të gjithë vizitorët, ditë në të cilën do të jepen 5 (pesë) çmime dhe dhurata për vizatimet më  të mira.