Audio guidë në 4 gjuhë: shqip, anglisht, italisht dhe gjermanisht.

 Audio guidë në 4 gjuhë: shqip, anglisht, italisht dhe gjermanisht.

Një alternativë e re dhe inovative për vizitorët në Muzeun Kombëtar Ikonografik “Onufri” Audio guidë në 4 gjuhë: shqip, anglisht, italisht dhe gjermanisht.
Pas një pune të gjatë dhe me sfida të shumta, Muzeu Kombëtar Ikonografik “Onufri” vjen tashmë me një teknologji të re, siç është sistemi i audioguidës në 4 gjuhë: shqip, anglisht, italisht dhe gjermanisht. Të gjithë vizitorët e muzeut kanë tashmë një alternativë të re dhe inovative për të bërë një udhëtim vetjak në historinë e ikonave dhe mjeshtërve ikonografëve më të njohur të Shqipërisë. Si dhe të njihen me rëndësinë e Kishës “Fjetja e Shën Mërisë”, ku ndodhet dhe muzeu.
Muzeu Onufri është muzeu i parë kombëtar në vend që sjell një teknologji të tillë nëpërmjet një projekti të Ministrisë së Kulturës me mbështetjen e donatorëve USAID dhe Ambasada Suedeze që përtej sfidave arritëm të realizojmë një produkt dinjitoz. Kjo falë bashkëpunimit të mirë me Into Albania, një partner mjaft serioz e të përkushtuar, me të cilin stafi i Muzeut “Onufri” ju bashkëngjit me kënaqësi e punoi me shumë përgjegjësi.
Si rrjedhojë e këtij bashkëpunimi, sot për herë të parë një muze kombëtar në Shqipëri pajiset më një sistem audio-gurdë, që përfshin në 40 rubrika informacione për Muzeu Kombëtar Ikonografik “Onufri” për ikonat dhe artefaktet e mjeshtërve që i realizuan këto thesare. Ky informacion vjen përmes një rrëfimi të studiuar për ta bërë vizitën sa më të pëlqyeshme e të thjeshtë, duke i dhënë dhe liri vizitorëve të fokusohen në ikonat e dëshiruara.