Programi i Bashkepunimit Nderkufitar IPA Adriatik

Programi i Bashkepunimit Nderkufitar IPA Adriatik

Programi i Bashkepunimit Nderkufitar IPA Adriatik eshte rezultat i nje pune te perbashket programuese e ndermarre nga vendet pjesemarrese te perfshira dhe eshte pjese e procesit te bashkepunimit ne zonen e Adriatikut.