Ditët Europiane të Trashegimisë dhe 29 Shtatori- Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

Ditët Europiane të Trashegimisë dhe 29 Shtatori- Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

Muzeu Etnografik erdhi ndryshe në Ditët Europiane të Trashegimisë dhe 29 Shtatorit - Ditës Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore
Nga data 26 deri në 30 Shtator në mjediset e Muzeut Etnografik është organizuar ekspozita: “Tradita e veshjeve cermoniale të gruas qytetare të Beratit dhe festat tradicionale (dasma) përmes fotove familjare të kohës (vitet 30 – 40).