Koncert me muzikë klasike në Muzeun Ikonografik Onufri

Koncert me muzikë klasike në Muzeun Ikonografik Onufri

Koncert me muzikë klasike në Muzeun Ikonografik Onufri

Koncert me muzikë klasike,  shoqëruar në kitarë dhe fizarmonikë nga artistët italianë Cezarit dhe Charles SAMPAOLESI.  U luajtën materiale muzikore që shkon nga Rosini në Piazzolla, muzikë klasike dhe cigane, një përzierje e përsosur dhe elegante e traditës klasike dhe muzikë popullore. Koncerti u realizua si bashkëpunim i Qendrës Kombëtare të Muzeve, Berat dhe Konsullatës së Përgjithshme të Republikës Italiane në Vlorë me rastin e celebrimeve të Festës së RepublikësItaliane.