Back to all Post

SHPALLJE VEND I LIRE PUNE

Qendra Muzeore Berat shpall vend te lire pune për pozicion punëtor mirëmbajtës dhe vëzhgues në Muzeun e Ikonografisë Onufri.

Kriteret e pranimit për këtë pozicion janë :

Të ketë aftësi në mirëmbajtje ndërtese, punime hidraulike dhe elektrike, shërbime lulishte.
Të ketë mbi 2 vjet eksperienca pune
Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup
Preferohet punëtor mashkull.

Dokumentet që duhet të paraqiten:
ID
Dokument vertetues i shkollimit
Librezë pune
CV
Vërtetim i gjendjes gjyqësore
Raport mjeko ligjor për aftësi në punë

Data e dorëzimit brenda 10 ditëve kalendarike në zyrën e drejtorise të QMB prane DRKK.

DREJTORI
Agron POLOVINA

Add Your Comment