GUIDA E MUZEUT TË IKONOGRAFISË ONUFRI

OBJEKTI 3

IKONA E SHËN THEODHOR TIRONIT DHE SHËN THEODHOR STRATILLATIT

Për të dëgjuar guidën klikoni më poshtë për të hapur player-in sipas objektit përkatës.

© 2019. Të gjitha të drejtat e rezervuara
Design & Development by GO DIGITAL MEDIA