PROGRAMI I EDUKIMIT

Synon të ofroj programe edukative efektive në kutikulat mësimore, si dhe të siguroj materiale e duhura për zbatimin e programit. Të vendosi lidhje me të gjitha funksionet që ka muzeu, çështjet e edukimit të lidhen me koleksionet, artefaktet, historinë, objektet teknike, materiale arkivore. Ndërgjegjësimin e të rinjve, komunitetin për përfshirjen në mbrojtjen, e kulturës sonë të përbashkët, (trashëgimia materiale-jomateriale). Të zhvilloj një orientim specifik të përshtatshëm në programin e edukimit. Krijimin e një platforme dialog me mësuesit për zhvillimi e kurikulave. Të ndihmoj nxënësit në dhënien e informacionit në ambientet e muzeut si dhe jashtë tij duke përfshirë vizitat në muze, ekspozita, ore mësimore.

Projekte Edukimi

  • Muzeu, tradita dhe tregime imagjinare ( klasa 5-7 )
  • Atelier në Trashëgiminë Kulturore ( grupi 3 i kopshtit - klasa 4)
  • Artizanati dhe Brezi i Ri ( klasa 8-12 )
  • Konservuesit e Vegjël (klasa 6-9)
  • Loja Mos u Nxeh (klasa 5-6)
  • Fotografo historinë, ndërto ekspozitën me sytë e tu ( klasa 9-12 )
  • Muzzeu në Puzzle (klasa 6-9)
  • Ikonat, Të shkruash ikonat të pikturosh fjalët (klasa 4-7 )

Orë Mësimore

  • Leksione mbi muzeun dhe historinë
  • Ekspozita lëvizëse

© 2019. Të gjitha të drejtat e rezervuara
Design & Development by GO DIGITAL MEDIA