Vendim për rezultatin përfundimtar për proceduren e vlerësimit të kandidatëve për pozicionin e përgjegjësit të sektorit të muzeut Etnografik.

Mëposhtë gjendet vendimi i komisionit. Vendim i Komisionit.pdf