Shpallje për konkurim për pozicion pune.

Mëposhtë gjendet materiali për plotësimin e kritereve për pozicionin e punës. Konkurs_Per_Pozicion_Pune